Plac (Dobrota)

€300 /m2

Opis

Na prodaju je plac u Kotoru, Dobroti, lokalitet Raškov brijeg- Ljuta Na lokalitetu „ Raškov brijeg-Ljuta“ u okviru DUP-a Dobrota planirana je izgradnja reprezentativnih objekata namjene-turističko naselje (može i zdravstveni turizam). U vlasništvu 1/1 bez tereta i ograničenja je 10.624m2. Od navedene površine u ovom momentu urbanizovane su dvije cjeline kao urbanističke parcele i to UP 176 i UP 177.

Na objedinjenom lokalitetu (UP 176 i UP 177) indeks zauzetosti je 35%, indeks izgrađenosti je 1.20, spratnost P+2+PK, uz napomenu da se garažni i pomoćni prostori ne računaju u BGP. Površina UP 176 iznosi 1.183,52 m2 i na istoj je moguce izgraditi 1.420,22 BGRP (m2), a površina UP 177 iznosi 3.294,07m2 i na istoj je moguce izgraditi 3.952,88 BGRP (m2), odnosno, ukupno 5.373,11 m2 BGRP.

Za cjelokupan lokalitet je urađena situacija terena i urbanističke parcele nanesene na istu. Kod kondo-hotela postoji mogućnost prodaje trećim licima 70% izgrađenih kapaciteta (stambenih jedinica), dok 30% izgrađenih kapaciteta koji su neophodno u funkciji života naselja kao cjeline, ostaje upravljačkoj kompaniji. Upravljačka kompanija svojih 30% kapaciteta može prodati isključivo drugoj upravljačkoj kompaniji. Za izradnju planiranog neophodno je u skladu sa UT uslovima uraditi projektnu dokumentaciju za naselje kao cjelovit objekat i istim je moguće predvidjeti faznu izgradnju. Projektna dokumentacija podliježe reviziji i na osnovu iste investitor od nadležnog Ministarstva dobija građevinsku dozvolu. Komunalije se plaćaju Direkciji za izgradnju Kotora sa kojom se zaključuje ugovor o komunalnom opremanju zemljišta. Kod naplate komunalija na odloženo plaćanje (maksimalan rok 36 mjeseci) neophodno je pri zaključenju ugovora isplatiti 30% od ukupne sume komunalija. Načini i rokovi isplate ostatka regulišu se ugovorom. Sve radove koji su potrebni za komunalno opremanje predmetnog zemljišta, a koji nijesu planirani Programom uređeja prostora za Opštinu Kotor na godišnjem nivou, može izvesti investitor angažovanjem licenciranog izvođača radova, a na teret naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta do visine neplaćene naknade uz određivanje cijene radova i vršenje nadzora nad istim od strane navedene Direkcije.

Pristupni put urbanističkim parcelama obezbjeđuje se u skladu sa važećim DUP-om i, ukoliko je potrebno, provođenjem postupka eksproprijacije. No, pristupni put konkretnoj UP 177 moguće je izvesti i neposredno sa postojećeg magistralnog puta uz obezbjeđenje sigurnosti i po zakonu propisane signalizacije, što precizira projektna dokumentacija. Takav put ima status privremenog rješenja koje traje do izgradnje puta planiranog DUP-om. Za izmještanje postojeće trase vodovoda sa lokaliteta angažuje se neposredno „J.P. Vodovod i kanalizacija“ Opštine Kotor, a može i druga licencirana firma uz nadzor predstavnika „J.P. Vodovod i kanalizacija“.

Troškovi izmještanja pomenute trase vodovoda se prebijaju sa iznosom komunalija jer se isti tretiraju kao pripremni radovi na komunalnom opremanju građevinske parcele. S obzirom na status planiranog objekta (kondo hotel) lokalitet ima prioritet u korišćenju odgovarajućeg dijela morske obale. Sva infra-struktura je maksimalno dostupna.

Lokalitet je od grada udaljen 5.km, a do aerodroma u Tivtu se stiže za 20 minuta.

Cijena ukupne površine 300 E/m2. U slučaju da kupac neće da kupi kompletan posjed , prodavac i kupac će dogovoriti mogućnost prilaza ostatku placa.

Lokacija

Podijeli Nekretninu

Share
POZOVITE NAS